Start-to-Inspire programma gekoppeld aan 2pir instrumenten

07-06-2012 Het uitgangspunt van de Start-to-Inspire Academie is dat alles wat je onderneemt of doet pas écht leeft als je het met PASSIE doet! Met Passie als uitgangspunt is het Hands-on programma ontwikkeld, een programma dat organisaties zelf kunnen gebruiken om al het talent uit medewerkers te halen.
De instrumenten van 2pir worden door Start-to-Inspire ingezet ter ondersteuning van het programma.

Zie hier voor meer informatie over Start-to-Inspire