Persoonlijke ontwikkeling middels MEVELOP

02-12-2013

'MEVELOP is Wetenschappelijk onderbouwd, pragmatisch en effectief'

Peter Senge introduceerde in 1990 het begrip ‘Persoonlijk Meesterschap’. Wat hij bedoelde is dat elk individu verantwoordelijk is voor zijn persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit dient continu plaats te vinden en zal nooit stoppen. ‘Een leven lang leren’, dus.
Anno 2014 is deze noodzaak groter dan ooit. De tijd waarin we leven vraagt effectief om een grote dosis zelfredzaamheid. De zekerheden waarmee we zijn opgegroeid hebben plaatsgemaakt voor onzekerheden.
Met ‘MEVELOP’ is er nu een tool in ontwikkeling waarmee de noodzakelijke persoonlijke groei en ontwikkeling vorm en inhoud gegeven kan worden.
MEVELOP combineert een aantal erkende technieken tot een ontwikkeltool waarmee de coachee echt vooruit kan.

‘Best of all worlds’
MEVELOP combineert het beste van hetgeen er beschikbaar is op een aantal terreinen. Startpunt voor een MEVELOP-traject zijn de testen MTQ48 en Carrus. Deze geven een wetenschappelijk gevalideerd beeld van de persoon.
Een gepersonaliseerde rapportage is het startpunt voor het MEVELOP ontwikkelingsproces, waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van een Continuous Learning App.

Inhoudelijk wordt binnen MEVELOP prominent gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit de Positieve Psychologie.

Vanaf mei 2014 is MEVELOP verkrijgbaar.