Nederlandse vertaling CARRUS gereed

02-01-2014


CARRUS: Gefundeerde Carriërekeuzes

Carrus is ontwikkeld om mensen te helpen de juiste keuzes te maken in hun carrie`re. Bij de ontwikkeling van Carrus zijn eigenschappen van kandidaten die er echt toe doen voor werkgevers als basis genomen voor het te ontwikkelen instrument. Carrus is eenvoudig te gebruiken, volledig wetenschappelijk gevalideerd en geschikt voor een brede groep mensen. Zo kan Carrus ingezet worden voor mensen die op zoek willen, zijn of moeten naar een nieuwe werkomgeving. Ook is Carrus een uitstekend hulpmiddel om schoolverlaters te helpen bij de keuze van hun eerste baan. Carrus is een uitstekende aanvulling op MTQ48, het meetinstrument voor Mentale Weerbaarheid, waarvan is aangetoond dat dit een belangrijke factor is binnen veel werkomgevingen.


Eigenschappen en schalen

Door Carrus worden cognitieve vermogens op een viertal terreinen in beeld gebracht. Daarnaast zijn er een 14-tal schalen die de persoonlijke eigenschappen van de kandidaat op relevante gebieden vaststellen.

Cognitief vermogen:
 • Numeriek
 • Verbaal
 • Ruimtelijk
 • Mechanisch

Persoonlijke eigenschappen 14 schalen

INTERMENSELIJKE VAARDIGHEDEN – Omgang met mensen – WIE?
 • Extraversie
 • Samenwerken
 • Altruïsme
 • Emotionele intelligentie
 • Assertiviteit
PROBLEEM OPLOSSEND VERMOGEN – Omgang met problemen – HOE?
 • Problemen oplossen
 • Creativiteit
 • Organiseren
MOTIVATOREN EN DRIJFVEREN – Omgang met prikkels – WAAROM?
 • Consciëntieusheid
 • Perfectionisme
 • Ambitie
 • Continu Verbeteren
 • Bereidheid te leren en te ontwikkelen
 • Verantwoordelijkheid

Overige eigenschappen

 • Carrus bevat een benchmark functie waardoor het mogelijk is om de eisen die aan functies gesteld zijn af te zetten tegen de scores van de kandidaat. Het is ook mogelijk om e´e´n kandidaat af te zetten tegen meerdere functieprofielen.
 • Er komen diverse rapportagevormen beschikbaar.
 • Het platform MTQ48 wordt gebruikt, waardoor het mogelijk is de uitslagen van beide testen te kunnen combineren.
 • De vragenlijst kan gebruikt worden in diverse levensstadia en is gevalideerd vanaf 11 jaar. De ontwikkelingen in persoonlijke eigenschappen en cognitieve vermogens die mensen doormaken zijn hierdoor inzichtelijk te maken.
 • De validatie voor Carrus is uitgevoerd. Het streven is om het product in eerste kwartaal van 2014 beschikbaar te hebben in het Nederlands.