Wilt u meer informatie?

Wij nemen vrijblijvend contact met u op om toelichting te geven op de mogelijkheden die passen bij uw vraag.

Uw naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Assessment 360°

Competenties meten en ontwikkelen

Feedback krijgen over competenties!

360° Assessment is een instrument waarmee de competenties van medewerkers binnen de organisatie meetbaar in beeld gebracht worden. De meting is gebaseerd op de verwachtingen die de organisatie van de betreffende medewerker heeft. De gegevens aan- gaande deze verwachtingen worden verzameld door leidinggevenden en  collega’s uit de organisatie feedback te laten geven over de medewerker. 360° Assessment biedt ook de mogelijkheid om ‘’anderen’’ zoals bijvoorbeeld klanten of ondergeschikten in de meting te betrekken.
360° Assessment is een instrument dat individuen, afdelingen en organisaties in staat stelt de sterke en minder sterke punten vast te stellen. Hierdoor kan er organisatiebreed worden ingezet op de sterke punten en kan ontwikkeling specifiek worden afgestemd op verbetering van de minder sterke punten. De organisatiedoelen staan hierbij centraal. Om een representatief totaalbeeld te ver- krijgen richt 360° Assessment zich altijd op de perceptie van verschillende personen in verschillende lagen van de organisatie. De vragenlijst in 360° Assessment heeft betrekking op de verwachtingen van personen ten aanzien van relationele, taakgeoriënteerde en persoonlijke competenties van één persoon, de betrokkene.

Competenties

‘Een competentie is het vermogen om kritiek succesvol gedrag te vertonen binnen de context van de organisatie’
(Lingsma – Sybesma).
Deze definitie is een belangrijk uitgangspunt bij het gebruik van 360° Assessment. Want: een competentie is een zichtbaar gedragselement waarbij die kennis, inzicht, attitude en vaardigheden worden gebruikt om binnen de omstandigheden van de organisatie succesvol te kunnen zijn. De genoemde omstandigheden kunnen afhankelijk van de plaats in de organisatie verschillen.

De competentiemodellen

360° Assessment biedt meer mogelijkheden dan de meeste 360° feedbackinstrumenten zoals we die kennen. 360° Assessment bevat een competentiemodel dat een goed uitgangspunt biedt voor het meten van competenties. Een grote plus is het feit dat er competenties zijn gedefinieerd zijn die een rechtstreeks verband leggen met elementen die in ILM72 en MTQ48 zijn gemeten.
Wanneer het standaard competentiemodel voor uw organisatie niet helemaal passend is kunt ook competenties vervangen, toevoegen, weglaten of herdefiniëren. U kunt zelfs een (reeds ontwikkelde) bedrijfseigen set aan competenties laten invoeren en als uitgangspunt te gebruiken voor de 360 ° feedback.