Onze adviseurs


Ger Bothmer

g.bothmer@2pirr.com
+31 6 55 87 23 51
 

Luc Bothmer

l.bothmer@2pirr.com
+31 6 29 37 87 79
 

Georges Franssen

g.franssen@2pirr.eu
+31 6 22 43 47 31
 

Bedrijfsprofiel 

2piR wil dat organisaties en mensen zich ontwikkelen opdat ze blijvend voldoen aan de veranderende eisen. Dit doen wij onder andere door het beschikbaar maken van een aantal hoogwaardige psychometrische instrumenten. Wij ondersteunen u met de kennis en ervaring die wij mede hebben opgebouwd door onderzoek. Tevens beschikken wij over een netwerk van specialisten die binnen een specifieke context van grote meerwaarde zijn.

Wat is psychometrie?

Psychometrie is de wetenschap die zich bezighoudt met de technieken van het meten van psychologische fenomenen zoals kennis, vaardigheden, attituden, eigenschappen en persoonskenmerken. Binnen HRM toepassingen is Psychometrie erkend als van significante toegevoegde waarde. In dit brede werkveld vinden de instrumenten van 2piR hun toepassing.
Psychometrische Instrumenten - populair vaak aangeduid als ‘psychologische testen’ - vormen de kern van de Psychometrie.
Er zijn veel testen beschikbaar die (psychologische) eigenschappen van mensen in kaart brengen. De testresultaten worden vervolgens gebruikt om een voorspelling of uitspraak te doen over de kandidaat. Inhoudelijk kan dit over verschillende zaken gaan, waarbij 2piR Psychometrische Instrumenten zich vooral richt op werk-, studie en prestatiegerelateerde aspecten.

Wat is een test?

“Een test is een systematische classificatie- of meetprocedure, waarbij het mogelijk wordt een uitspraak te doen over één of meer empirisch-theoretisch gefundeerde eigenschappen van de onderzochte of over niet-specifiek testgedrag. Er wordt door uit te gaan van een objectieve verwerking van reacties van hem/haar, in vergelijking tot die van anderen, op een aantal gestandaar- diseerde, zorgvuldig gekozen stimuli.“ (Drenth & Sijtsma, 2006).

We hebben ervoor gekozen om u deze wetenschappelijke definitie niet te onthouden. Waar het op neerkomt is dat een psychometrisch instrument:
  • Eén of meerdere specifieke (psychologische) eigenschappen meet.
  • Gebaseerd is op een (psychologisch) model.
  • Een basis is voor het trekken van conclusies.

Validiteit en betrouwbaarheid

De kwaliteit van een test wordt in belangrijke mate bepaald door de validiteit en de betrouwbaarheid.
De validiteit zegt iets over de mate waarin een test aan zijn doel beantwoordt. Kan en mag men uit de testscores de (psychologische) conclusies trekken die men voor ogen heeft? Op dit punt zijn de verschillen tussen de diverse beschikbare testen zeer groot.
De betrouwbaarheid drukt de mate uit waarin testscores overeenkomen indien een groep of persoon tweemaal wordt getest. Tevens is het belangrijk dat van elk item wordt vastgesteld dat dit op dezelfde wijze wordt gemeten.
De duiding ofwel interpretatie van de testscores mag niet onderschat worden als bepalend element voor de meerwaarde van een test. Het betreft hier dus vooral de wijze waarop de test en de testscores worden gebruikt. Naast standaardisatie van vragen, testomgeving en procedure is de kwaliteit van de interpretatie van groot belang.
De testen van 2piR kennen een hoge validiteit en betrouwbaarheid. Ten behoeve van de duiding van de uitslagen beschikt 2piR over een uitstekend gekwalificeerd netwerk van specialisten.