MTQ48 Voorbeeldrapporten

Ontwikkelingsrapport

Wilt u meer informatie?

Wij nemen vrijblijvend contact met u op om toelichting te geven op de mogelijkheden die passen bij uw vraag.

Uw naam

Telefoonnummer

E-mailadres

MTQ48

Mental Toughness Questionnaire 48

MTQ48 is ontworpen als een snel en betrouwbaar meetinstrument om de vaardigheid van een persoon te meten als het gaat om presteren onder druk in werksituaties. Mentale weerbaarheid verwijst naar persoonlijke veerkracht en het intrinsieke verlangen naar succes – hoofdzakelijk in situaties die een uitdaging vormen. Mentale weerbaarheid verklaart waarom personen die onder dezelfde omstandigheden verkeren anders reageren op stressoren als:
 • blootstelling aan druk
 • confrontatie met tegenslagen
 • situaties waarin veel doorzettingsvermogen gevraagd wordt
 • situaties waarin emoties het zouden kunnen winnen van de ratio
 • situaties waarin niet op een ander terug gevallen kan worden
 • het moeten geven van een presentatie voor een groep
 • het uitvoeren van taken die moeilijker en uitdagender zijn dan normaal
De ene persoon wordt in deze situaties beperkt in zijn functioneren, terwijl het een drijfveer kan zijn voor de ander.
 

Mentale weerbaarheid

Mentale weerbaarheid is een gedragselement dat deels zichtbaar is voor anderen.
Het vormt een belangrijke voorwaarde voor het leveren van prestaties. Onderzoek heeft aangetoond dat er een veelheid aan correlaties tussen mentale weerbaarheid en andere factoren bestaat. Aangetoond is onder andere dat personen met een hoge mentale weerbaarheid:
 • betere studieresultaten behalen
 • minder gevoelig zijn voor stress en de daarbij behorende symptomen
 • minder vaak en minder lang ziek zijn
 • minder gevoelig zijn voor pesterijen
 • een groter gevoel van welzijn hebben
 • minder snel van slag raken door tegenslagen en negatieve feedback
Het feit dat mentale weerbaarheid een gedragselement en geen persoonlijkheidskenmerk is, betekent dat mentale weerbaarheid door coaching of zelfontplooiing ontwikkeld kan worden.
 

De rapportage

Individueel ontwikkelingsrapport

Het MTQ-Ontwikkelingsrapport geeft de kandidaat informatie over zijn of haar mentale weerbaarheid. Tevens krijgt de kandidaat enkele handreikingen om zijn of haar mentale werbaarheid te versterken.