Prevue Voorbeeldrapporten

Selectierapport

Wilt u meer informatie?

Wij nemen vrijblijvend contact met u op om toelichting te geven op de mogelijkheden die passen bij uw vraag.

Uw naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Prevue Assessment

Koppelt mensen aan functies!

Prevue Assessment is een valide en betrouwbare normatieve test waarmee werkgerelateerde karakteristieken gemeten kunnen worden. Door de resultaten van het Prevue Assessment af te zetten tegen een functieprofiel kan er worden voorspeld in welke mate iemand geschikt is voor een bepaalde functie. In een vijftal rapporten geeft het Prevue Assessment specifieke informatie over de mogelijke betekenis van de resultaten. Tevens bevatten de rapportages suggesties voor de training- en coaching van een kandidaat.

De schalen

Prevue Assessment is een normatieve test. Dit betekent dat de scores binnen de schalen afgezet worden tegen een normgroep.

Leerpotentie

 • Algemene leerpotentie
 • Werken met woorden
 • Werken met getallen
 • Werken met vormen

Motivatie Interesse

 • Werken met mensen
 • Werken met data
 • Werken met dingen

Persoonlijkheidskenmerken

 • Diplomatiek versus Onafhankelijk
 • Spontaan versus Consciëntieus
 • Introvert versus Extravert
 • Emotioneel versus Stabiel

Het functieprofiel

Om een kandidaat aan een functie te koppelen moet er een functieprofiel worden opgesteld. Het functieprofiel weerspiegelt de kenmerken die bij de ’ideale’ kandidaat passen.

De rapporten

Prevue Assessment kent vijf verschillende rapporten.

Individueel rapport

Dit rapport is bedoeld voor de kandidaat en geeft uitleg over de betekenis van de testresultaten.

Selectie rapport

Deze rapportage geeft suggesties voor vragen die tijdens een sollicitatiegesprek gesteld kunnen worden. De vragen zijn gebaseerd op de verschillen tussen de testresultaten van de kandidaat en het functieprofiel.

Coaching rapport

Biedt handreikingen voor coaching gericht op het overbruggen van de verschillen tussen de testresultaten van de kandidaat en het functieprofiel.

Arbeidsmotivatie rapport

Richt zich op aspecten aangaande de arbeidmotivatie van de kandidaat.

Carrièreplanning rapport

Hierin wordt een kandidaat afgezet tegen meerdere functies en geeft de rapportage inzicht in de functiegeschiktheid.