ILM72 Voorbeeldrapport

ILM Scorerapport

Wilt u meer informatie?

Wij nemen vrijblijvend contact met u op om toelichting te geven op de mogelijkheden die passen bij uw vraag.

Uw naam

Telefoonnummer

E-mailadres

ILM72


Integrated Leadership Measurement


ILM72 is een toonaangevend psychometrisch instrument dat alle belangrijke modellen die er zijn op het gebied van leiderschap combineert om leiderschapsstijlen te meten. Leidinggevenden krijgen een beeld over de manier waarop zij als leider in het werkveld opereren en in welke richting zij zich kunnen ontwikkelen om uiteindelijk effectiever te kunnen functioneren.

Schalen

Onderzoek wijst uit dat alle modellen die over leiderschap zijn gemaakt zich onder andere richten op een zestal specifieke schalen bij leiding geven. Deze schalen geven een beeld van de leiderschapsstijl die de betreffende leidinggevende heeft ontwikkeld. Mensen kunnen in verschillende situaties een andere stijl hanteren; leiderschap is immers situationeel.
ILM is een normatieve test. Dit betekent dat de scores binnen de schalen afgezet worden tegen een normgroep.
 • Taakgericht versus Mensgericht
 • Inschikkelijk versus Stellig
 • Delegerend versus Controlerend
 • Compenserend versus Sanctionerend
 • De middelen versus Het eindresultaat
 • Planmatig versus Organisch
Bovendien is het zo dat de effectiviteit van leiderschap wordt uitgedrukt op de volgende schalen:
 • Resultaatgedrevenheid
 • Bevordering betrokkenheid individuen
 • Bevordering teamcohesie

Leiderschapmodellen

ILM is géén nieuw leiderschapmodel. Het is instrument waarmee binnen veel bestaande modellen tot een betrouwbare meting gekomen kan worden. De volgende modellen zijn o.a. gekoppeld aan ILM72:
 • Actiegericht leiderschap (John Adair)
 • Charismatisch leiderschap (Max Weber)
 • Effectief leiderschap (Stephen Covey)
 • Pragmatisch leiderschap (Donald Rumsfeld)
 • Situationeel leiderschap (Hersey & Blanchard)
 • Spiritueel leiderschap (Deepak Chopra)
 • Transactioneel en transformationeel leiderschap (Mc Gregor Burns & Bernard Bass)

De rapporten

ILM72 kent twee verschillende rapporten.

Score rapport

Geeft de kandidaat informatie over de leiderschapstijl en effectiviteit van leiderschap en een aantal algemene suggesties voor persoonlijke ontwikkeling.

ILM Ontwikkelingsrapport

Een diepgaande beschrijving van de leiderschapstijl van de kandidaat.
Tevens wordt de kandidaat uitgelegd wat de eigenschappen en vooral ook de voordelen van de tegenovergestelde stijl zijn. Tevens ontvangt de kandidaat een uitgebreid scala van suggesties om zijn of haar leiderschapstijl te optimaliseren.
Het rapport kan door coaches gebruikt worden als hulpmiddel.