ILM72 Voorbeeldrapporten

ILM72 rapport

Wilt u meer informatie?

Wij nemen vrijblijvend contact met u op om toelichting te geven op de mogelijkheden die passen bij uw vraag.

Uw naam

Telefoonnummer

E-mailadres

ILM72


Integrated Leadership Measurement


ILM72 is een toonaangevend psychometrisch instrument dat alle belangrijke modellen die er zijn op het gebied van leiderschap combineert om leiderschapsstijlen te meten. Leidinggevenden krijgen een beeld over de manier waarop zij als leider in het werkveld opereren en in welke richting zij zich kunnen ontwikkelen om uiteindelijk effectiever te kunnen functioneren.

Schalen

Onderzoek wijst uit dat alle modellen die over leiderschap zijn gemaakt zich onder andere richten op een zestal specifieke schalen bij leiding geven. Deze schalen geven een beeld van de leiderschapsstijl die de betreffende leidinggevende heeft ontwikkeld. Mensen kunnen in verschillende situaties een andere stijl hanteren; leiderschap is immers situationeel.
ILM is een normatieve test. Dit betekent dat de scores binnen de schalen afgezet worden tegen een normgroep.
 • Taakgericht versus Mensgericht
 • Inschikkelijk versus Stellig
 • Delegerend versus Controlerend
 • Compenserend versus Sanctionerend
 • De middelen versus Het eindresultaat
 • Planmatig versus Organisch
Bovendien is het zo dat de effectiviteit van leiderschap wordt uitgedrukt op de volgende schalen:
 • Resultaatgedrevenheid
 • Bevordering betrokkenheid individuen
 • Bevordering teamcohesie

Leiderschapmodellen

ILM is géén nieuw leiderschapmodel. Het is instrument waarmee binnen veel bestaande modellen tot een betrouwbare meting gekomen kan worden. De volgende modellen zijn o.a. gekoppeld aan ILM72:
 • Actiegericht leiderschap (John Adair)
 • Charismatisch leiderschap (Max Weber)
 • Effectief leiderschap (Stephen Covey)
 • Pragmatisch leiderschap (Donald Rumsfeld)
 • Situationeel leiderschap (Hersey & Blanchard)
 • Spiritueel leiderschap (Deepak Chopra)
 • Transactioneel en transformationeel leiderschap (Mc Gregor Burns & Bernard Bass)

De rapporten

ILM72 kent vier verschillende rapporten.

Individueel ontwikkelingsrapport

Geeft de kandidaat informatie over de leiderschapstijl en effectiviteit van leiderschap en een aantal suggesties voor persoonlijke ontwikkeling.

Coachingrapport

Biedt suggesties voor coaching gericht op het verder ontwikkelen van leiderschap.

Beoordelingsrapport

Rapport kan gebruikt worden als basis voor selectie en beoordeling en geeft suggesties voor vragen die tijdens een sollicitatiegesprek gesteld kunnen worden.

OOW Rapport

Dit rapport geeft een overzicht van de scores van een groep kandidaten, bijvoorbeeld een organisatie of een afdeling. Het rapport kan iets zeggen over de algemeen gehanteerde leiderschapstijl en daarmee de cultuur binnen de organisatie en kan gebruikt worden als input voor organisatiecoaching.