Informatiebeveiliging belangrijk voor 2piR

21-01-2019 Het voldoen aan de AVG is voor 2piR niet alleen een papieren exercitie geweest. Verre van!
Op basis van een op ISO-27001 gebaseerd informatiebeveiligingsbeleid zijn passende beheersmaatregelen getroffen. Voor een deel zijn deze geïntegreerd in de techniek achter het testplatform.
De gegevens staan in geëncrypte databases op servers in Neerland. Daarbij is het mogelijk om kandidaten te verwijderen zodat zonder problemen voldaan kan worden aan het 'recht op vergetelheid' uit de AVG.

Two Factor Authentication

Voor veel klanten is een beveiliging van een platform op basis van 'credentials' alleen niet voldoende.
Daarom is 2FA nu ook deel van het testplatform van 2piR.